Get Adobe Flash player

You are here

Home

การแจ้งสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จไว้ในภาคการศึกษาก่อนหน้าแต่ไม่สำเร็จจริง ให้ดำเนินการแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 8 กันยายน 2559